Hakukoneoptimointi ja sisältöstrategia ne yhteen sopii

juliusUncategorized, Yleinen

Viimeksi kirjoitin, että hakukoneoptimointia ei ole. Pointti on että hakukoneoptimoinniksi miellettyjä taktiikoita tarvitaan enemmän kuin koskaan,  mutta ne täytyy kytkeä osaksi isompaa kuvaa. Pelkkä hakukoneoptimointi hallitsevana näkökulmana verkkosivuston kehityksessä ei riitä. Myyvän ja palvelevan verkkopalvelun kehittäminen vaatii monen eri näkökulman yhdistämistä.

Sisältöstrategia ja sisältömarkkinointi tarjoavat näkökulmia verkkosivustojen ja niiden sisältöjen kehittämiseen, jotka ovat alkaneet (odotetusti ja ansaitusti) saada jalansijaa viime aikoina myös Suomessa.

Sisältöstrategian merkeissä vastataan muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Minkälaista sisältöä tarvitsemme palvellaksemme asiakkaita paremmin? Minkälaista sisältöä tarvitsemme innostaaksemme asiakkaita?

(Muistutettakoon, että sisältöstrategia ei tarkoita vain eeppisten tarinoiden viraalista tykitystä, vaan myös epäseksikästä prosessien hiomista, kuten Kristina Halvorsonin ja Melissa Rachin kirja Content strategy for the web ansiokkaasti opettaa.)

Joskus hakukoneoptimoinnin katsotaan suorastaan kilpailevan sisältöstrategian ja viestintä- ja palvelulähtöisen sisällöntuotannon kanssa. Esimerkiksi tämä keskustelu hakukonenäkyvyydestä ja sisältöstrategiasta herätti ajatuksen siitä, että ehkäpä perinteisen hakukoneoptimoinnin koetaan ottavan sivustojen sisällöt haltuun liian yksipuolisesti?  Käsitys on ymmärrettävä. Verkossa leviävä ja mielikuvia hakukoneoptimoinnista luova sisältöspammi ja tyypilliset affiliate-sivustot eivät varmasti painota hakukoneoptimointia osana asiakasta palvelevien verkkosisältöjen tekoa.

Todellisuudessa hakukoneoptimoinnin taktiikoilla on paikkansa sisältöstrategiassa ja verkkopalveluiden suunnittelussa. Hakukoneoptimointi tarjoaa taktisia keinoja osaksi kokonaisvaltaista strategiaa. Hakukoneoptimointi ei ole koko strategia.

Sisältöstrategiaa määriteltäessä markkina- ja toimialatietous määrittää sen kenelle puhutaan ja keitä halutaan tavoittaa. Markkinointiviestinnällinen näkökulma määrittelee mitä heille kerrotaan. Hakukoneoptimoinnin alaisuuteen perinteisesti kuuluvat keinot vastaavat muun muassa näihin kysymyksiin:

Millä sanoilla yleisö puhuu tarjottavista asioista? (Eli millä hakusanoilla he etsivät tietoa aiheesta hakukoneista.) Mihin relevantteihin kysymyksiin yleisö haluaa vastauksia? Kuinka suuri kysyntä tarjolla oleviin asioihin verkossa kohdistuu?

Hakukoneoptimointi tuottaa arvokasta tietoa sisältöstrategian raaka-aineeksi. Taktiikat, kuten esimerkiksi avainsana-analyysi, kytkevät sivuston tarjonnan ja hakukoneissa piilevän kysynnän yhteen. Tehokas sisältö on ehdottomasti myös juuri oikeiden etsijöiden löydettävissä.

Siispä ilman optimointitaktiikoita sisältöstrategia jää vajaaksi. Sisältöstrategiaa ja hakukoneoptimointia ei siis pidä eriyttää, vaan siilot täytyy purkaa ja oppia yhdistämään löydettävyys laadukkaan, asiakkaita ja bisnestavoitteita palvelevan sisällön tekemiseen.